Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZSV 2007-2008

31. 3. 2008

Peníze

- vznik peněz vznikl s obchodní činností -> v době bronzové -> vytváření řemesel -> zkvalitnění řemesel -> rozvoj zemědělství -> nadbytek => vznik obchodu

- směna

BARTER - zboží za zboží

Obchodníci hledali univerzální výrobek, přes který by se daly výrobky směnovat

Drahé kovy - Au, Ag -> peníze; naleziště vzácná, nekazivá, dobře zpracované (u nás Boleslav I. - Denáry)

První papírové peníze - BANKOCETLE (Marie Terezie)

Dnes obchodování imanigární - peníze na účtu

Fc:  1) míra hodnot - konkrétního statku nebo služeb

2) prostředek směny

3) prostředek alimentace (šetření, vytváření kapitálů)

Peníze - specifický statek (nemá substitut) -> nelze nahradit

Vytváření peněz - Bankovky byly kryty zlatem (objem papírových peněz byl vyjádřen množstvím zlata -> v centrální bance = Zlatý standart

Pád systému -> do velké hospodářské krize -> vznik peněžních bloků (Dolar, Libra, Frank) -> stanovená cena dalších měn - ty se směnují k $ v určitém poměru -> Směna k $ (Produkce americké ekonomiky se nezměnila, stále silná; financování veřejných prací)

Stále funguje, dnes se zavádí jednotná měna; směna k $ i k €

Česko - KONVERTABILNÍ ( směnitelnost do všech států); od roku 1993 plně konvertabilní - můžeme vyměnit jakékoliv množství; Devizový příslib - stanovená částka, kolik peněz se může vyměnit

MĚNA - peněžní soustava určitého státu

MĚNOVÁ JEDNOTKA - 1Kč

MĚNOVÝ KURZ - cena měnové jednotky vyjádřena měnovou jednotkou cizí země

VALUTY - zahraniční měna; bankovky a mince  jiného státu

DEVIZA - pohledávka znějící na cizí měnu (cenné papíry)

DEVALVACE - znehodnocení měny, oficiální snížení měny centrální bankou

REVALVACE - oficiální zhodnocení měny CNB, nastavení kurzu k dalším měnám, odvíjejí se od síly ekonomiky

DEPRECIACE - pohyb měny na kursových lístcích

 

Bankovní soustava

Banky přijímají a protlačují peníze dál; v ústavě - zapsán bankovní systém; vše spravuje CB

obchodní nebo komerční banky (pro veřejnost) -> zprostředkovávají styk s klientem - součástí speciální finanční instituce (SFI - spořitelny, hypoteční úvěry,...)

před rokem 1989 vše spravovala ČNB, dnes vše spravuje bankovní systém

v čele ČNB - guvernér - jmenován prezidentem

úkol ČNB: zabezpečit stabilitu měny (stabilita nabídky a poptávky), Stanovuje podmínky pro poskytování úvěru - podle stavu ekonomiky a politické situace zvyšování a snižování úroků; dozor nad komerčními bankami (hospodaření, politika); právo tisknout peníze; spravuje účty státního rozpočtu

nástroje ČNB: povinné minimální rezervy (2% vkladu klientů) - tyto rezervy slouží k uspokojování tužeb klientů; rezervy jsou neúročné - postupně se to mění -> dobrá ekonomika

diskontní sazba - základní sazba, za kterou půjčuje CB komerčním bankám; odvíjí se od ekonomiky a politické situace

Lambartní sazba - skutečná sazba

Pokud se stát dostane do finanční krize, vláda vypíše státní obligace (cenné papíry), které prodává - CNB s obligacemi obchoduje (Státní dluhopis)

Obchodní banky (Komerční) - podnikají, účel vydělávat; zisk vychází z úrokového rozpětí (obchodní bankovní operace (úroky úvěrů klientů) - pasivní bankovní operace (úroky, které se musí vyplatit) + poplatky za služby (vedení účtu, vyplácení účtu, ...)

pasivní bankovní operace - banka v roli dlužníka; přijímá vklady, které spravuje

netermínovaný vklad - běžný účet, vkladní knížka, sporožiro; volné disponování - výběr; nízký úrok - do 2%

termínovaný vklad - termín do 1 roku; po vložení peněz na ně nemáme právo do vypršení termínu; úrok 2-3%

aktivní bankovní operace - banka ve fc. věřitele; půjčuje klientům; výnosnost úvěru - jaké úroky banky stanoví; návratnost - Banka se musí pojistit, kdyby se klient dostal do finanční neschopnosti - záruka

Druhy úvěru - krátkodobé - do 1 roku = KONTOKORENT - kombinace běžného účtu, kde lze přečerpat do - 30 000; do roku musí být splacen

středně a dlouhodobé - 1-10let - stavební spořitelny, hypotéky; Banka zjišťuje Bonitu (úvěruschopnost) - plat, podnikatelský záměr

RPSN - roční procentní sazba nákladů; jak je úvěr výhodný; úroční sazba může být vysoká; banky nemusí RPSN uvádět; RPSN - 16-25%; výhodné u dlouhodobých úvěrů

Zástavy - na hypotéku; nemovitosti, movitosti (auto, TV, nábytek); někdy nutní Ručitel - splatí úvěr za platebně neschopného klienta - nesmí být starší 50let

Bankovní služby  účet - založení a vedení, bezhotovostní platby, podpisový vzor

platební karta - napojena na bankovní systémy (Visa, Mastercard, Maestro)

kreditní karta - přečerpání do mínusu

debetní karta - nelze přečerpat, na 0 konec

šeky - musí být kryté

Bianco šeky - podepsáno bez uvedení částky, někdo dopíše částku místo klienta

 

FINANČNÍ TRH

vše postaveno na tocích peněz; peníze - různé podoby (hotovost, drahé kovy, devize, cenné papíry); obchodování s penězi; propojení ekonomiky penězi; nejpružnější trhy - citlivě reagují na politický vývoj; trh se může během hodiny zhroutit či zesílit; trh postaven na nabídce a poptávce

nabídka - relativně volné peníze, člověk nabídne peníze na trh, neví co směňuje, chce vydělat

poptávka - firmy ví, jak vydělat, chybí kapitál; poptávka po penězích; sehnat je co nejlevněji

cena peněz - dána střetem nabídky a poptávky; promítá se cena úroků

struktura trhu - peněžní - obchod s cennými papíry; krátkodobé povahy (se splatností úroků)

kapitálové - obchod s cennými papíry; dlouhodobé povahy

V Londýně burza drahých kovů; určují cenu zlata; doplněk k kapitálovému trhu

divizní trh - nabídka, poptávka po cizí měně

 

Peněžní trh

cenné papíry - písemnou formou pochycen právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem - cenný papír může samostatně obchodovat

Depozitní certifikát a Směnka mají menší  riziko ztráty peněz, dále Pokladniční poukázky a Bankovní akcepty

Deriváty cenných papírů - spekulativní investice; koupě s předstihem ½ roku - investice - čeká se, jak to dopadne - Velký zisk X větší bankrot

AKCIE - majetkový cenný papír - majitelé společnosti - základní majetek a kapitál A.s.

vlastník akcií = Akcionář - práva - podíl na zisku (DIVIDENA); podíl na řízení (právo hlasové, majetková rada, valná hromada); podíl na likvidaci - pokud burza - firma rozprodána, zisk přerozdělen do rukou akcionářů

součet všech nominálních hodnot akcií -> základní kapitál firmy

Obchodování s akciemi - Burzy cenných papírů -> nelze do něj vstoupit, musí být bankovní makléř; RM-systém

Akcie - na jméno (jméno majitele uvedeno na akcii); na majitele (je jedno, kdo s ní obchoduje, může se dědit)

  materializované (v papírové podobě), dematerializované (údaje vedené v počítači)

Obligace = dluhopis - úvěrový senný papír; nominální hodnota, uvedeny úroky; doba splatnosti do 5 let; vydávají se ve velkém množství

stát vydává dluhopisy - financování projektů ze státního rozpočtu

města - výstavby; mohou se zadlužit

velké banky, firmy, a.s. - prodávání obligací mezi sebou

vydávají se na jméno

 

Burzy a burzovní obchody

obchodování s cennými papíry; specifické zboží; místo obchodování kapitálového trhu; princip nabídky a poptávky tvoří tržní cenu CP = kurzy

vývoj kurzů: ekonomická situace zprostředkovatelů CP; ekonomická situace státu; mezinárodní ekonomická situace; stabilita mezinárodní a domácí politiky; politické skandály; přírodní katastrofy

burzy s CP - citlivé barometry ekonomiky

rok 1929 - všichni chtěli prodávat, lidé neměli peníze, nikdo nenakupoval

znaky burzy: obchoduje se zbožím, které se na burze nenachází; obchody se dělají pravidelně v určitou dobu a na určitém místě; přísná pravidla stanovená zákonem; obchodu se může zúčastnit vymezení počet osob

druhy burz: všeobecné - obchody s CP, zemědělské plodiny

  specializované - komoditní - káva, kakao, bavlna, ropa

Devizové - obchod s devizemi

Cenných papírů - CP kapitálové povahy

asi 150 burz na světě

Burzy v ČR - burzy cenných papírů a.s. (BSP Praha a.s.); podílová burza Pero - zemědělské práce; českomoravská komoditní burza Kladno (nerostné suroviny, barevné kovy); moravskoslezská obchodní burza v Brně (rostlinné a živočišné výrobky, dřevo, doprava)

BCP Praha a.s. - v 1855 - prozatímní burza; 1871 - Pražská burza pro zboží a CP; 20léta 20.století - 1 z 10 nejlepších burz v Evropě; 1993 - vznik BPC Praha - navazuje na prvorepublikovou, obchody s velkými objemy CP

orgány burzy - valná hromada (nejvyšší orgán); burzovní komora - řídí činnost burzy, statutární orgán; dozorčí rada; burzovní rozhodčí soud

u nás - členové ČNB; akcionáři - velké banky, investoři; členové burzy - obchodují s CP

hlavní trh - nejkvalitnější CP (10); vedlejší trh - kvalitní CP (chtějí se dostat na hlavní); volný trh - ostatní CP

obchodování - 5 částí: a) FIXING - při pevné ceně; porovnání nabítky a poptávky => zafixování ceny (v 11:00); platí do příštího dne; všechny CP

b) Dodatečné objednávky - navazuje na FIXING

c) KOBOS - obchod začne akční cenou určenou ve fixingu; obchoduje se s CP i vedlejšího trhu

d) SPAD - obsahuje nejobchodovatelnější (10)

e) Přímé obchody mezi členy burzy

Firmy a jejich druhy

obchodní zákoník - vymezuje všechny oblasti podnikání; č. 513/5951 sb.; vymezuje obchodní a podnikatelské vztahy

podnikání - prováděno podnikatelem za účelu zisku svým vlastním jménem na vlastní zodpovědnost; práce z kapitálem

podnikatel - na živnostenský list; osoba zapsaná v obchodním rejstříku jako firma = obchodní společnost; ba základě jiného oprávnění - léaři, právníci; osoba podnikající v zemědělství

obchodní firma - název firmy, který je zapsán v obchodním rejstříku

a) firma fyzické osoby - živnostníci (jméno + příjmení + doplněk o co jde); b) firma právnické osoby (název + právní forma (s.r.o., a.s.)

obchodní rejstřík = veřejný seznam, kam se zapisují podnikatelé u firmy

musí se tam zapsat: IČO (identifikační číslo firmy), vklady jednotlivých společníků

veřejně přístupné (na internetu)

hospodářská soutěž - všechny firmy a podnikatelé mají právo se jí zúčastnit; konkurence - vymezená její pravidla

zneužití hospodářské soutěže: a) nekalá soutěž ú klamavá reklama, klamavé označení výrobku (hmotnost, složení, datum spotřeby) - ohrožení zdraví spotřebitelů, podvody

  b) nedovolené omezení - dohoda firem - snaží se vytvořit jednotný postup => kartely = dohoda o ceně (stejná cena) => likvidace konkurence

druhy firem: 1) veřejná obchodní společnost - V.O.S (Kaufland) = osobní obchodní společnost - nejjednodušší typ

všichni společníci ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky společnosti

musí jí založit 2 společníci  + mít záruční list - fyzická nebo právnická osoba

při zakládání nejsou společníci povinni skládat žádný základný kapitál

k jednání za společnost je oprávněn každý společník samostatně

statutární orgán není potřeba, ale může vzniknout

dělba zisku - a) jak se domluví; b) rovným dílem

+  - není nutná základní kapitál, osobní typ právnické osoby

 -  - každý jednotlivec ručí celým svým majetkem, zákaz konkurence (nesmí si otevřít další společnost ve stejné činnosti), v případě úmrtí (zániku) předposledního společníka automaticky celá V.O.S. zaniká

   2)Komanditní společnost - K.S. (Globus) ú kombinace osobní a kapitálové společnosti

někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobným) majetkem (nepřináší žádný základní kapitál => zodpovídá za obchodní záležitosti, řídí společnost, statutární orgán),  někteří společníci (komanditisté) ručí za závazky pouze do výše nesplaceného vkladu (základního kapitálu)

společníci nejsou povinni skládat základní kapitál

zákaz konkurence platí jen pro komplementáře

min. 2 společníci

dělba zisku - stanoveno ve smlouvě nebo největší část pro komplementáře a zbytek komanditistům dle vkladu

+  - není nutný základní kapitál, komanditisté nemají zákaz konkurence ve stejném oboru

 -  - jednotlivý společníci ručí svým celým majetkem, komanditisté nemohou rozhodnout o obchodním vedením společnosti

   3) akciová společnost - A.S. - nejtypičtější

základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií

čistě kapitálová společnost - bez přítomnosti osobních prvků

min. 2 osoby

min. základní kapitál 2 mil Kč - při založení, podpis zakladatelské smlouvy; pro vstup na burzu min. 20mil Kč

akcionář = majitel akcie, neručí za závazky společnosti

statutární orgán = představenstvo - členové se zapisují do obchodního rejstříku; členy volí i odvolává valná hromada - nejvyšší orgán

dozorčí rada - musí být - 1 ta rok - změna stanov, dělba zisku - tvoří ji akcionáři

+  - solidní vnější dojem, čistě kapitálová společnost

 -  - vysoký základní kapitál, složité zakládání i působení společnosti

4) Společnost s ručeným omezeným - S.R.O. = nejjednodušší typ kapitálové společnosti

obsahuje mnoho prvků osobní společnosti

1-50 společníků

min. kapitál 200 000 Kč - každý společník jen jeden vklad (min. 20 000 Kč)

společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků dle stavu zápisu v obchodním rejstříku

statutární orgán - 1 nebo více jednatelů - zastupuje společnost v obchodním styku

dozorčí rada - může, ale nemusí být

nejvyšší orgán - valná hromada - jak se hospodaří, co se bude dělat; - ze všech společníků firmy a jmenují jednatele; svolána min. 1 do roka nebo na požádání společníků kdykoliv; jmenuje dozorčí radu

práva a povinnosti - smlouva

podíl se dá dělit

zisk - poměr vloženého kapitálu

5) družstvo = společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání

nejméně 5 členů nebo 2 právnické osoby; můžeme již od 15 let

základní kapitál - min. 50 000 Kč, tvoří ho souhrn členských vkladů

statutární orgán - min. 3

nejvyšší orgán - členská schůze družstva - 1 za rok (povinné) nebo když zažádá kontrolní komise nebo představenstvo  - kontroluje hospodářství; 3 členy = členská schůze

+  - otevřenost pro další členy, možno založit i pro nepodnikatelské účely, členové neručí za závazky družstva

 -  - minimální počet 5 zakladatelů, tvrdý zákaz konkurence

marketing = vytváření strategie firmy

 

Obchodní společnosti

a) osobní - není třeba základní kapitál; ručení celým svým majetkem - neomezené ručení

b) kapitálové - ručení omezeno do splacení vkladu; je třeba základní kapitál

2 druhy smluv pro založení - zakládající listina (a.s.); společenská smlouva (náležitosti dány zákonem)

založení a vznik - 2 stupně: v den podpisu (1.stupeň) - od toho dne do 50-ti dnů e smlouvou na rejstříkový soud => zaznamenání do obchodního rejstříku (2.stupeˇm) > můžeme začít podnikat

základní kapitál - nejen peníze či CP, ale i nemovitosti, technologie, software

rezervní kapitál - aby byla firma zavedena do Obchodního rejstříku - 10% ze základu u s.r.o., 20% ze základu u a.s.

ukončení podnikání - 2 stupně: 1) zrušení a)likvidace - u a.s. a s.r.o. statutární orgán nahrazen likvidátorem; nástup se musí ohlásit do OR, rozpadá se; neexistuje právní nástupce, úplné přestání existence

   b) vyhlášení konkurzu - majetek rozprodán konkurzním správcem

   c) bez likvidace - prodejen

ruším všechny obchodní závazky, které mám

2) zánik - proveden v OR - už a nebo b nebo c z 1 proběhlo

 

Státní podnik

většina zprivatizovaná - ČD, Česká Pošta, Budějovický Budvar; zakladatel ručí a kontroluje činnost (stát a vláda)

základní orgány - ředitel - v čele; řídí podnik; = statutární orgán; jmenuje ho vláda nebo ministr

dozorčí rada

právnické osoby - nemají nic společného se státním podnikem; poskytují nevýdělečné služby veřejnosti

a) Obecně prospěšná společnost O.P.S.; vklady zakladatelů, dotace, fondy; zisk nesmí jít ve prospěch zakladatelů, zaměstnanců, atd.

správní rada - 3 roky pro 3 až 15 členů; statutární orgán; jmenuje ředitele

b) nadace = účelové sdružení majetku; rozvíjet vědu, sport; ochraňovat památky, přírodu; nadační jmění - zhodnocováno akciemi

pro založení - majetek do výše 500 000 Kč - základní jmění nesmí použít, jen výnosy

správní rada = statutární orgán; spravuje majetek

dozorčí rada

 

Živnostenské podnikání

živnostenský zákon č. 455/1991 sb.

živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem; účel - dosažení zisku

živnost není: provozování činnosti vyhrazené zákonem státu; výkon hromadné správy autorských práv; činnost lékařů, advokátů, notářů, burzovních makléřů; činnost bank, pojišťoven, zemědělství, rozhlasové a televizní vysílání; činnost burz

provozování živnosti: fyzická nebo právní osoba

 podmínky: 18 let; právní způsobilost; bezúhonnost; nemá daňové nedoplatky; u právnické osoby musí být odpovědný zástupce (splňující tyto podmínky); zvláštní podmínky - odborná i jiná způsobilost dle zákona

odpovědný zástupce - podnikatelé nesplňují zvláštní podmínky - fyzické osoby

musí: splňovat všeobecné zvláštní podmínky; pokud není občan ČR, povinná znalost češtiny; ne s zákazem činnosti nebo v konkurzu

nelze provozovat, když: soud uložil podnikatelský zákaz činnosti v oboru; na majetek prohlášen konkurz; konkurz zrušen pro  nedostatek majetku

živnost a) obchodní - trafiky -> supermarkety

 b) výrobní - spojené s finálním výrobkem; auta, počítače, keramika

 c) poskytující služby - restaurace, hotely, expresní dodávky, kadeřnictví

živnosti 1) ohlašovací - právo provozovat činnost ode dne ohlášení na živnostenském úřadě

a) volné - poskytování služeb (hotely); nutno splnit všeobecné podmínky

b) vázané - nutno získat průkaz pro příslušnou způsobilost (řidiči mezinárodní dopravy)

c) řemeslné - vyučený v oboru nebo absolvování SŠ + práce min 3 roky

  2) koncesovaná - ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (udělení souhlasu státu); cestovní kanceláře, provozovny střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba

  podle vzniku práva k provozování činnosti

 

Daň a daňový systém

historie daně: konání trhu, bydlení ve městě, naturální platba; už od starověku - v antickém Řecku - Athény - Solónova reforma - daně musí platit všichni občané + přistěhovalci dělení podle tříd; Řím - daně šly z kolonií; Středověk - Lenní systém - dle půdy

důsledky daní: v Francii Ludvík XVI vypsal daně jen na III. stav - vše vedlo k revoluci -> změna společnosti

daň: zákonem stanovená platba, kterou vymáhá stát od všech ekonomických subjektů; stát zastoupen finančním úřadem

určení daně: a) neúčelová částka (nevíme na jaký účel bude daň použita) - stát vybírá bez ohledu na to, k čemu bude použita -> daně na jednu hromadu -> do státního rozpočtu -> pak přerozdělení

   b) omezuje lidskou svobodu - musíme se poddat

forma výběru: pouze peněžní; nejčastěji novelizován - stát musí čelit požadavkům

Lidé chtějí platit co nejméně, stát chce vybrat co nejvíce

sladění s daněmi z EU - svázání mezinárodními smlouvami

sociální únosnost - aby byla ochota platit - někdy daňové úlevy (prázdniny) pro firmy

technická a ekonomická náročnost - pokud složitější technika -> víc lidí, které se musí zaplatit z daní poplatníků

princip daňového systému: a) spravedlnost zdanění - zatíženi všichni lidé i všechen majetek -> zajistit rovné podmínky (rovná a progresivní daň)

b) všeobecnost zdanění - daní je zatížen každý občan - novorozenci, důchodci i všechen majetek

c) účinnost - zdanění musí být vhodným stimulátorem jak pro firmy, tak i pro domácnost; motivace  placení daní; firmy - sponzoring sportovních akcí, školství ... - celá zasponzorovaná částka je odečtena z částky ke zdanění

d) harmonizace - sladění daní s EU

Poplatník - fyzická nebo právní osoba; peníze jdou na platbu daní (z jejich kapsy); dává peníze na placení daně

Plátce - fyzická osoba, právní osoba; má povinnost zaplatit daně; firmy, které mají povinnost platit DPH

základ daně - částka, ze které se daň skutečně vypočítává = hrubá mzda - soc.pojištění - zdr.pojištění

hrubá mzda - průměr 21000 - složená ze základní mzdy (tabulky) + osobní ohodnocení

čistá mzda - odečet daně nebo splátky, hypotéky

 

Daňová soustava

daně přímé - vázány na Fyz. osobu nebo práv. osobu; zdanění mzdy a majetku; poplatník = plátce

a) daň z příjmu Fyz. osob (15%) a práv. osob (firma - 31%)

b) daně majetkové - 1) daň z nemovitosti (byt, dům), pozemku (zahrada), staveb (bazén zahradní altán)

2) silniční daň - lidé využívající auta, autobusy k podnikání

3) daň z převodu majetku - dědičná, darovací, z převodu

daň univerzální - daní zatížené všechny osoby

daň selektivní - daň uvalená na určité věci

daně nepřímé - konkrétní druhy výrobků, statků a služeb; poplatník ¹ plátce

a) DPH - platíme při nákupu, zahrnutá v ceně výrobku; základní sazba 19%, snížená sazba 9% (pleny, voda, MHD, potraviny)

vznik DPH - výrobce -> prodejce -> spotřebitel; [výrobce prodá za x+19%(x), 19% odevzdá státu -> prodejce koupí, odečte si z daní 19%, prodá za x+y+19%(x+y) a státu odevzdá 19%(x+y) -> spotřebitel koupí a daň už si nemůže odečíst]

výhoda daně - všeobecnost, dá se snadno sledovat, při zakoupení výrobku platíme daň

b) daň spotřební - uvalená na zboží, u kterých chce stát omezit spotřebu - pohonné hmoty, líh, tabák

 

Nezaměstnanost

statusy: aktivně pracující, mimo pracovní poměr (pracovní síla), studenti SŠ, VŠ (od 15let), neaktivní (důchodci, děti, ..)

míra nezaměstnanosti = nedobrovolná nezaměstnanost/ekonomicky aktivní obyvatelstvo (%); oficiální číslo; neříká nic o skutečném stavu nezaměstnanosti (lidé co přecházejí z jedné práce do druhé, pracující na černo, ...)

aktivní obyvatelstvo - studenti, lidé co hledají práci, pracující (bez důchodců a dětí)

druhy nezaměstnanosti - krátkodobá - pozitivní pro národní hospodářství; do 6 měsíců 60% průměrného platu

dlouhodobá - negativní (1 rok a víš)

studenti zaregistrováni na pracovním úřadě - ten mu najde práci (v oboru nebo administrativní práci), on ji musí vzít; aby získal 60% platu, musí zůstat ½ roku, jinak není z čeho plat vypočítat

dopady pro domácnost - chybí peníze, pokles životní úrovně, klesá na společenském žebříčku, ztráta znalosti v oboru, ztráta pracovních návyků, zdravotní komplikace, frustrace -> závislosti (alkohol, drogy, prostituce)

nezaměstnaná mládež - není kde sehnat praxi (min. 3 roky); kriminalita

po ukončení studia by měl zaměstnavatel nabídnout smlouvu na dobu neurčitou

typy nezaměstnanosti: a) frikční - krátkodobá, pozitivní; lidé se připravují na práci; do 6 měsíců; střídání práce (stěhování postů)

b) strukturální - souvisí se strukturou národního hospodářství; průmyslové oblasti mají menší nezaměstnanost; souvisí s rozložením podniků, s dálniční sítí,...

c) cyklická - souvisí s hospodářským cyklem; nízká v období konjunktury; negativní pro ekonomiku; souvisí s počasím (v létě menší, v zimě větší)

rada pro sociální dialog - TRIPARTITA - stát (musí vše sladit), firmy (nejnižší mzdy), domácnost (nejvyšší mzdy)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Important question

(ClieeHeile, 4. 10. 2018 23:09)

Can you need something extremely new? Open and look at this site. Only here the choice of women for every desire and completely free! They are obedient slaves, they will and want implement everything you command !
https://rebrand.ly/governy#Y42