Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká meziválečná literatura

31. 3. 2008

 

Česká meziválečná literatura
1) Demokratický proud
Politicky aktivní, nachylují se k pragmatismu, píší do Lidových novin a Přítomnosti
 
*   Karel Čapek
ovlivněn otcovým povoláním (venkovský lékař); dlouho studuje všude možně, i s bratrem; po škole novinář (Národní listy, Lidové noviny), vychovatel v Chýši; humanista, sociální cítění - staví na tom své dílo; pragmatismus - chce si teorii ověřovat v praxi; noetismus - schopnost, možnost poznat pravdu
Tvorba: 1) do 1920
a) Společná s bratrem Josefem
povídkové knihy: Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny - jsou pregnantní
divadelní hry: Loupežník - převažuje Josefův styl - lyrika, imaginativismus
b) samostatná - často filozofická témata, z počátku skeptik
povídkové knihy: Boží muka, Trapné povídky
překlady: hlavně francouzské, i poezii - Francouzská poezie moderní doby
2) 20. léta - psal hlavně romány
hra R.U.R. - utopie, ideální svět, kde vládu postupně přebírají roboti. 2 se zamilují - Primus a Helena
román Továrna na absolutno - varování proti jakési zbrani, poukázání na špatnost absolutna
román Krakatit - Prokop vyrábí zbraň, ale dojde k tomu, že je třeba lidstvu pomoci
návrat k bratrovi - hra Ze života hmyzu - lidské vlastnosti u hmyzu
 detektivky Povídky z jedné a druhé kapsy
3) 30.léta
trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - noetická, románová; poznatelnost, opravdovost pravdy.
Povětroň - o pilotovi, který ztratil paměť. Dozvídá se pravdu od jinud - kde je pravda?
román Válka s mloky - fantastická próza; vládu přebírají mloci, chtějí ze země udělat mělčinu, kde žijí; už to není pozitivní, optimistické, ale děsivé
hra Bílá nemoc - nemoc, která způsobuje, že nemocný nejprve necítí dotek, potom hnusně umírá - protest proti Hitlerovi; Země, kde vládne diktátor, končí to demonstrací pře jeho palácem. Na konci mluví k lidu, který ho strhne. Zjistí, že je nemocný, chce uzdravit od doktora Galena, který ale léčí jen potřebné. Podmínka, že přestane být diktátor. Dav ho ale ušlape.
hra Matka - hra o citu, sebezapření; všichni synové, až na jednoho, zemřeli na frontě. Matka uvažuje, zda tam hrdinsky poslat posledního, nebo ho sobecky schovat.
4) Jiné žánry: cestopisy: Anglické listy, Italské listy, Výlet do Španělska, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever
 publicistika: psal sloupky, fejetony, apokryfy. Apokryfy na velmi klasická témata - Biblická, Shakespearovská předělaná do obyčejnosti, lidskosti - veselé, s nadhledem
 kniha apokryfů; O věcech obecných čili Zoon politikon; Zahradníkův rok
 tvorba pro děti: Dášenka, Devatero pohádek (s Josefem; umělé pohádky, moderní, přirozené nadpřirozeno)
 literární teorie: Marsyas kritika slov
 politika: snažil se distancovat, ale byl blízkým přítelem T.G.Masaryka - Hovory s T.G.Masarykem
Styl: demokracie, humanismus, píše poselství, varování před totalitou; spádovost?dialogy, shodná souvětí; jazyk spisovný, ale obsahuje slova všech společenských vrstev
 
*   Josef Čapek
prozaik, vynikající malíř, umělecký kritik; imaginativní lyrická, meditativní próza
román Stín Kapradiny - nejdějovější z jeho děl
Kulhavý poutník - meditativní, filosofická esej o životě z koncentračního tábora
Psáno do mraků - kniha aforismů
Básně z koncentračního tábora - emotivní
 
*   Vladislav Vančura
byl lékař, vstoupil do komunistické strany, ale brzy byl vyloučen; 1942 - zastřelen; měl blízko k výtvarnému umění
Styl: používá všechny básnické prostředky, co existují, archaismy, poetismy, ...; používá jinou než klasickou stavbu věty; lyrický, děj ustupuje do pozadí; jednoduché postavy; velmi velká role vypravěče - téměř jedna z postav, často nejdůležitější
Rozmarné léto; Markéta Lazanová - historická kniha, soupeření 2 historických rodů; Pekař Jan Marhoul; Pole orná a válečná; Konec starých časů; Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 
*   Karel Poláček
humoristická próza; ze Židovské rodiny; redaktor Lidových novin - soudničky - krátké vtipné obrázky ze soudních síní; kritika antisemitismu, končí v koncentráku
Povídky: Povídky pana Kochodana
Romány: Muži v ofsajdu
Dům na předměstí - pod humorem i smutek
Hlavní přelíčení - o soudu a odsouzení vraha, úplně tragický
tetralogie Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno - obraz Poláčkova rodného města z 1.světové války; Pomalý čas, opakování, fráze, klišé
Hostinec u kamenného stolu - při válce nesměl publikovat - pseudonym Vlastimil Rada (jeho přítel a ilustrátor románu)
Pro děti: Bylo nás pět - kritika pokrytectví, maloměšťanství
Edudant a Francimor
Deník - Se zlatou hvězdou
 
*   Eduard Bass (pseudonym)
humoristická próza; líbil se mu kabaret, působil v něm; redaktor Lidových novin (1930 dokonce šéfredaktor) - píše hlavně fejetony, kritiku, rozhlásek (krátký, veršovaný přehled o minulém týdnu)
romány: Cirkus Humberto - nebojí se experimentovat s jazykem - slang; popis
Lidé z maringotek - delší novela či krátký román; 10 milostných příběhů, které si vypráví 10 artistů jednou v noci; velmi dobrá znalost prostředí
Klabzubova jedenáctka
 
Sociální próza
autoři výrazně levicově orientovaný - 1.světová válka, hospodářská krize
1921 - vznik komunistické strany, většina v ní - lidé s hlavou plnou ideálů
1929 - Bolševizace, vyloučení mnoha autorů, zhašení jejich ideálů
30.léta - Socialistický realismus - kolektivní hrdina, funkčnost umění, sociální podmíněnost člověka; černobílí pohled - proletariát (dobré) versus inteligence (špatné); nesmiřitelný třídní boj
 
*   Marie Majerová
živila se podivně; literárně nevzdělaná; redaktor Rudého práva
Romány: Přehrada - motiv revoluce
 Siréna - 1935, děj ale na počátku 19.století - velké sociální problémy; rodina Hudců, sledujeme formování tříd, jasný sociální podtext
Robinsonka - literatura pro mládež
Havířská balada - úplný sociální realismus
Povídky: Panenství
 
*   Marie Pujmanová
sociální próza
trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti; Lidé na křižovatce - není to tak černobíle, trocha psychologizace postav, z Baťova Zlína
Novela: Předtucha - na hranici psychologické prózy
 
*   Jiří Veil
z Židovské rodiny, schovával se před transportem; "netradiční" sociální role - ne socialistická; navštívil Sovětský svaz - vystřízlivěl
Moskva - hranice - autentické dílo - zakázáno; 2.díl - Dřevěná lavice - pro politické vězně
po válce - Život s hvězdou
 
Katolická próza
pravicová orientace, odklon od socialismu, distancuje se od politiky; návrat k baroku, historii, tradicím; odklon k mystice; komplikovanost, lyrika; dynamika, kontrast; lpění na konzervativnosti
 
*   Jaroslav Durych
vojenský lékař; antisemitismus; generační konflikt s Čapkem; fašistický postoj; kult baroka - expresivita; kontrasty, černobílost; věnuje se historickým osobnostem, myslí si, že historie je soubor činů lidí (př. Albrecht z Valdštejna); nevíra v lepší život, skepse
trilogie Bloudění - větší Valdštejnská trilogie - 30-ti letá válka - historická, konzervativní čeština
Rekviem - menší Valdštejnská trilogie - povídky
Sedmikráska - zdání pohádky, ale je v tom i filozofické zamyšlení; hledá krásu ve smrti, strachu, chudobě
 
*   Jakub Deml
kritizoval otevřeně církevní instituci; byl odevšad vyhnán; hluboké přátelství s Březinou
Moji přátelé - malá sbírka poezie; oslovuje květiny jako své přátele; není ve verších - básně v próze
Miriam - v hlavní postavě skryta postižená sestra - do Demlovy prózy se vkrádá smrt
Smrt, strach, osamělost, temné úvahy - Tanec smrti, Hrad smrti
Zapomenuté světlo - píše jej v životní krizi, jen několik hodin; poutník putuje opuštěným světem; marnost, nicota, světlo nenajde; text prokládán vlastními výkřiky apatie
antisemita, zakázán; píše divně, ignoruje pravidla literatury
Šlépěje - 26 svazků deníků - ne pravý deník, ale koláže všeho možného
 
*   Jan Čep
překladatel, emigroval; nepozitivní cesta životem
hrdinové jsou venkované vydávající se do světa a pokorně se vracející zpět; smrt = vykoupení, smíření se; život ú cesta ke smrti
Dvojí domov - o světe; skrytý, záhadný věcný
Letnice, Zeměžluč
V cizině píše jen eseje - Sestra úzkosti - kniha upomínek, píše na konci života
 
Ruralisté
rur = půda; se severovýchodních Čech; o vztahu k zemi, k půdě; venkov (dobré, jisté, formuje pozitivně)X město (špína, zlo, nevíra); život zobrazen přesně tak, jak je, není zidealizován; význam má rodina, její tradice, víra (rodinná, konzervativní)
 
 
 
*   František Křelina
venkovský učitel; po válce zatčen a uvězněn na 12 let kvůli nepolitičnosti, potom se živil jako dělník; začínal jako básník
romány: Hubená léta, Hlas kořenů
 Amarů, syn hadí - historický román z Persie v 17.století; katolický román
 
Psychologická próza
30.léta - Zikmund Frend - moderní; 2. vlna psychologické prózy přišla po válce - nesmělo se psát o společnosti, současnosti, politice, mohlo se jen pitvat sám v sobě
 
*   Egon Hostovský
ze Židovské rodiny; odešel do Belgie (zachránil si tím život); vrátil se po válce, ale nelíbilo se mu v komunismu; 1950 emigruje do USA, ale ani tam nenašel své štěstí, cítil se sám; Vliv Dostojevského (jeho psychologicko-filozofického proudu), France Kafky a Richard Weinera; blízko existencialismu
Listy z vyhnanství
Žhář - hrdina je dobrý, mladý kluk, ale nerozumí okolí
Případ profesora Körnera - člověk, který se ničím neprovinil, ale zhroutí se mu celý svět - žena nevěrná + diagnostikovaná smrtelná nemoc -> přecitlivělý, umírá ale na nehodu
 
*   Jaroslav Havlíček
hned po škole narukoval, pak se živl jako úředník
styl: blízko k naturalismu; hrdinové často degenerovaní - tělesně, duševně; chladný styl, popis stavů, bezcitný;
Neviditelný - vypravěčem je záporný hrdina, který se přižení do bohaté rodiny, která má dědičnou chorobu; otec Cyril si myslí, že je neviditelný - děs, hrůza; hl. hrdina dopomůže manželce k sebevraždě, chce peníze. Vše zdědí syn - peníze i chorobu
Petrolejové lampy - hl. hrdina je Štěpánka (mladá, svěží), která má za manžela bratrance s syfilidou (odporný) -> rozklad osobností
Ta třetí; Helimadoe
 
Jarmila Glazarová
dostává se z vlastních psychických problémů; zemřou ji rodiče
Roky v kruhu - autobiografie
Vlčí jáma - propracovanější, o 3 lidech - 2 bezdětní manželé a jejich schovanka
Advant
 
*   Václav Řezáč
pseudonym; významný meziválečný novinář, po válce přestoupil z psychologické literatury na oficiální, komunistickou. Předtím velmi ceněný autor
Literatura pro děti: Poplach v kovářské uličce
Romány: Černé světlo - hrdina mentálně degenerovaný celý život
 Svědek - stařec, který je tak zlý, že se to šíří všude kolem
Rozhraní - román o psaní románů
po válce: Nástup, Bitva
 
Expresionisté
exprese = vnější výraz; hnutí, nelze jej zcela vymezit; píše o krizové situaci mezi válkami - odcizení, osamění, strach, skepse, rezignace; pitva autora, ne hrdiny - rozdíl od psychologické; nechutné, plné hnusu, sexu, ...; organizované jen v Brně kolem časopisu Host - literární skupina
 
*   Ladislav Klíma
vyloučen z Gymnázia kvůli provokaci proti státu; žil z dědictví, když došlo, žil po ženských a tak, nepracoval; končí jako odkopnutí alkoholik, někdy měl duševní překlik; inspirován Nietsem - nadčlověk - ten, který ignoruje společnost a žije dál díky své naprosté jedinečnosti
Utrpení knížete Sternenhocha - o muži, který si o sobě myslí, že je "nadčlověk", ale ve skutečnosti to je manželka; Deníková forma
Traktáty a diktáty; Svět jako vědomí nic - obojí filozofické texty
Slavná Nemesis a jiné příběhy - opět "nadžena" - sexuální ovládání likvidace duševně i tělesně (sadomaso)
 
*   Josef Weiss
blíže k surrealismu; prolínání snu a reality; i fantasie; narukoval, zajat na Sibiři, prodělal tyfus; nezanevřel na válku, dal se k legionářům
a) díla inspirovaná zážitky z 1.světové války: Barák smrti - stav vojáka na vojenském baronetu, když má tyfus; prolínání pocitů a snů
Dům o tisíci patrech - pohádková, snová detektivka - chce zlikvidovat vládce domu o tisíci patrech - je zde nadčlověk, který všechny ovládá drogama
b) 30. léta - psychologické a fantastické prózy - Spáč ve zvěrokruhu
c) po 2. světové válce - sci-fi - Hádání o budoucnosti; Družice hvězdoplavci
 
*   Richard Weiner
novinář, básník, inženýr chemie; 2 období - 1912-1918; 1925-X; Bez idealismu a sebeklamu - není východisko z krize, velmi opravdová próza; experimentuje s jazykem
1.období - soubor povídek Lítice - píše po návratu z fronty; hrdinové jsou vojáci, totální pocit osamění a opuštění; otázky po smyslu života, osud,...
Škleb
2.období - Hra doopravdy
 
Poetismus
hravost - hlavně ve formální próze; není ostře vyhranění; většinou neprochází celým životem
 
*   Karel Schulz
člen Devětsilu - vyloučen, protože Vančura označil jedno z jeho děl za plagiát -> přiklání se ke katolicismu;
Začínal jako proletář, pak poetista: Dáma u vodotrysku ;Sbírka povídek a básní - Sever-Jih-Západ-Východ
katolicismus - Kámen a bolest - rozsáhlý román o Michelangelovi
 
*   Karel Konrád
člen Devětsilu; jde od epiky po úplný poetismus; prohlubuje fantastičnost, snovost
Robinsonáda; Rinaldino; Dinah
po tom válečný román Rozchod
 
Nezařaditelní
*   Jan Eskymo Welzl
cestovatel, psal z toho deníky a povídky; Afrika, zlatá horečka na Aljašce, Sibiř (zde náčelník eskymáků)
30 let na Zlatém severu; Ledové povídky; Strýček Eskymák
 
*   Josef Váchal
inspiroval se všude možně - strašidelné pohádky a gotický román; expresivní tvorba, secesní prvky; hledal prvky ve východních učeních -> surrealismus; jóga - tajemná, mystická; samotář, individualista; Jeho cílem je napsat universální román -> zasahující, obsahující všechno; narodil se jako nemanželský syn, prarodiče jej dali vyučit knihařem - velký význam na tvorbu knih -> sám si knihy psal, dělal, vydával, dělal dřevoryty a tisknul si je do nich -> 1 velké komplexní umělecké dílo
Krvavý román - odmítá "vysoké umění"satirická groteska
S první světovou válkou se začíná filozoficky prohlubovat
1940 - seznámil se s Machovou a přestal psát; 1960 ho ocenila kritika; 1969 - získává titul zasloužilého umělce - 5 dnů před svou smrtí
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

swans

(bruh, 7. 6. 2021 15:49)

co je to život

nigerian eye

(Angeldwect, 1. 4. 2021 11:34)

lagos state ministry of health https://fmohconnect.gov.ng/research_knowledge.html

lga in abia state

(Angeldwect, 30. 3. 2021 18:38)

list of nigerian universities https://www.fmohconnect.gov.ng/policy_planning.html

Forex top 10 indicators

(ForexAxioro, 14. 3. 2021 18:31)

فهم تداول العملات الأجنبية للمبتدئين pdf. https://sa.forex-trading-is.com

How much does forex trading cost

(ForexFure, 7. 2. 2021 1:23)

Мењачница. https://rs.forex-is.com

Гидроизол для фундамента цена за рулон

(CharlesPef, 6. 2. 2021 23:57)

https://novostroyka63.ru/ - Цена фундамента под дом

Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

Top forex vps

(ForexFure, 6. 2. 2021 17:52)

Análise de preços de bitcoin. https://pt.forex-is.com

Рассчитать фундамент под дом калькулятор онлайн цена

(CharlesPef, 23. 1. 2021 22:10)

https://novostroyka63.ru/ - Строительство фундамента

Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

dji drones

(Davizerry, 25. 11. 2018 21:18)

https://www.scout.com/Board/102742/Contents/NFL-Draft-Winners-and-Losers-74909779/M120693913

HA

(GI, 24. 5. 2013 12:07)

GUFKJZBFKUZBZGNTZDRŘFJZŘÝŽŘŠÁČÉOÍÁÝZUŮPÍI.PL.ŮL3453165736128673689732354/*/*-*/*8+*+-*/+*/585+/+-*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vančura

(Klaire, 20. 5. 2013 15:44)

Podle toho, co si pamatuju z hodin češtiny, tak Vančura patří do imaginativní prózy, která má právě znaky, jako náročný jazyk a třeba málo děje. :)

Olbracht

(dosak, 30. 9. 2010 22:18)

heh chybi tu par autoru, chapu, nebere se vsude to same, ale kdo se bere vsude, je Ivan Olbracht (kriticko-spolecenska linie)...jinak ale pekne, strucne zpracovano

KOMENT

(Klára, 7. 6. 2010 16:35)

Škoda těch překlepů, ale jinak je to docela ok :) ještě ti tam taky spoustu věcí chybí, ale jak říká Mada- snaha se cení :)

překlepy

(mada, 5. 4. 2009 20:49)

máš tam spoustu překlepů ale snaha se cení

aaaaaaaaaaaaaa

(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 17. 3. 2009 18:52)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AsF

(aqQD, 14. 1. 2009 16:36)

AFS