Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.maturitní otázka - Baroko v umění a literatuře

18. 3. 2009
Baroko v umění a literatuře
1) Historie
Po 3O-tileté válce - těžká situace, lidé zoufalý, ptají se proč a nemají odpověď. Obrací se k bohu, do popředí víra. Věří, že bůh to tak chtěl. Jediná jistota je bůh. Církev toho využívá, podporuje tuto víru. Staví se kostely, chrámy, aby uchvátili věřící a donutili je se modlit, věřit v něj a milovat ho.
základem víra v boha
V Čechách toto období (od bitvě na Bílé hoře - 1620 až po národní obrozen) spojováno s duchovním útlakem, nevolnictvím, s hospodářským úpadkem, s kulturním úpadkem a likvidací národa českého = Doba Temna
2) Umění
architektura: barokní, zdobené kostely, chrámy, nepravidelné,složitý půdorys; bohatě zdobený zlatem, sochami
kostel svatého Mikuláše v Praze, Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary
malířství: Střední Evropa nově šerosvit, náboženské motivy, utrpení svatých
Západní Evropa - portréty, 
sochařství: dramatický, křečovitý pohyb, rozevlátost, utrpení
 
3) Literatura
Česká
a) domácí oficiální - katolická, podporuje katolictví, noví řád
Bohuslav Balbín - jezuitský kněz, učitel; v 15 nastoupil do jezuitského řádu, učil na gymnáziu, studoval teologii; vášeň - české dějiny; Později musel opustit Prahu, protože jeho kniha výtah z českých dějin mohla urazit Jeho Veličenstvo; usadil se v Klatovech; ve stáří ochrnul a oslepnul, přesto své knihy alespoň diktoval
díla: Rozmanitosti z historie Království českého - latinsky, mělo mít 20 svazků; faktograficky nesmírně bohatá vlastivěda, napsalo se jen 10 svazků (přes 2500 stran textu). není vždy historicky kritické, přesto má nesmírnou cenu
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého - nejvíce zasáhlo do naší historie, ale s časovým zpožděním; ve středu pozornosti - ponižující postavení češtiny v pobělohorské době, dává do protikladu situaci před rokem 1620; zjišťuje příčiny tristního stavu češtiny- přistěhování cizinců, jejich nechuť učit se česky, neschopnost hájit česká práva, nezájem duchovních o český jazyk
b) domácí polooficiální - lidovější, jarmareční písně, kroniky, interludia
Adam Václav Michna z Otradovic - varhaník, učitel; skládal texty a melodie písní; milostná a přírodní lyrika
díla: Česká mariánská muzika; Loutna česká
Bedřich Bridel - jezuitský kněz, profesor rétoriky a poetiky; písně, koledy, legendy
díla: Co Bůh? Člověk? - vrcholná barokní báseň; meditace o poměru člověka k Bohu. Kontrasty (Bůh X člověk; světlo X tma; krása X hnus; věčnost X pomíjivost)
c) domácí lidová - ústní lidová slovesnost
starší pověsti (místní, rodové, hrdinské), nové pověsti (o Kozinovi), legendární pověsti (vztahovaly se k místům, klášterům či zázrakům), proroctví, pohádky, lidové písně, balady (Sestra travička, Osiřelo dítě), kramářské písně, lidové drama, loutkové hry
d) exilová literatura
Jan Amos Komenský - biskup jednoty bratrské, filozof, pedagog, historik, překladatel, spisovatel. Jako evangelík nucen opustit vlast, aby v cizině proslavil české písemnictví
1.období (od počátků tvorby až do emigrace 1628)
oženil se, žena i 2 synové mu ale zemřeli; oženil se podruhé; zejména spisy náboženského a filosofického obsahu. Většina - útěšné spisy - texty plné boží odevzdanosti, lítosti a sklíčenosti, osobního smutku a víry v lepší budoucnost
díla: Labyrint světa a Ráj srdce - filosofické, alegorické dílo, jinotaj; píše o městě, myslí celý svět.město - na první pohled krásné, ideální; 2 průvodci - Všezvěd Všudybud a Mámení. Mámení nasazuje růžové brýle (dotyční vše vidí ideální, VV mu je sundá - vidí těžkou práci, bídu, nemoci, nespravedlnost, chaos - je zděšen
př. Na náměstí - lidé se klátí, choulí, jsou nazí i oblečení. Mají masky (přetvářka). Uvidí je až u nich doma - vidí jejich špatné vlastnosti v podobě zvířecích částí těla (liščí oči,...), většina se podobá opicím (nemají vlastní názor, jen se opičí). Navštíví bohaté, protože si myslí, že jsou šťastní, ale oni jsou ve sklepě připoutáni ke svému bohatství. Když vše projde, najde jediné možné východisko - vlastní víra, únik do ráje vlastního srdce. musí si to v sobě urovnat
Hlubina bezpečnosti, Divadlo světa, Mapa Moravy
2.období (1628 - 1648 - podepsání mírové smlouvy mezi Švédy a Habsburky)
většinu tohoto období v polské Lešně, kde učitel na gymnáziu. Také chvíli pobýval v Anglii a Nizozemí + 6 let ve Švédsku. většinou vševědná a didaktická díla - ty z něho udělali "Učitele národů"
díla: Didaktika - česky, návrh jednotné a obecné školské soustavy. koncept latinské Velké didaktiky
Informatorium školy mateřské- upozorňuje na nenahraditelnost výchovy dítěte v předškolním věku
Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny, encyklopedie - 7300 slov v 1000 větách ve 100 lekcích - ty postupně informovaly o vzniku světa, přírodě, lidském těle, náboženství, ...
Velká didaktika - první systematické dílo o výchově a vzdělání, považováno za základ pedagogiky jakožto vědy; Latinsky; některé myšlenky inspirované od jeho předchůdců a současníků; přelomové dílo v celé světové didaktice
myšlenky: v centru pozornosti žák, nikoliv učitel; výchovu a vzdělání rozdělit do 4 stupňů po 6 letech (škola mateřská v rodině; škola národní - povinná pro všechny, v mateřském jazyce; škola latinská - gymnázia; akademie - univerzity); vzdělání dostupné pro všechny (hoši, dívky, bohatí, chudí); ve škole odstraněno vše, co z ní dělá mučírnu; výuka přirozená, nenásilná, výchova rozumová i smyslová; respektovat názornost, postupovat od jednoduchého po složité; za vzdělání zodpovídá šlechta a duchovenstvo)
Moudrost starých Čechů - více než 2000 přísloví
3.období
zemřela 2.manželka, Lešně vypáleno, shořel jeho veškerý majetek (i rukopis slovníku Poklad jazyka českého), nemohl se vrátit do Čech; zbytek života žije v Amsterdamu; velice plodné období
díla: Kšaft umírající matky jednoty bratrské - kšaft = poslední vůle, závěť; - "Matka" promlouvá před svou smrtí ke svým rozptýlením dětem a odkazuje jim duchovní bohatství. Dílo molárně posiluje církev; obsahuje i proroctví o budoucí politické samostatnosti česka: "Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našími na hlavy náše uvedeného, vláda věcích tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!
Svět v obrazech (Orbis pictus) - zkrácená verze knihy Dveře jazyků otevřené. Novinka - obrázková doprovod k textům
Všeobecná pravidla o nápravě věcí lidských - původně 7-dílné, vydány jen 2 díly; z myšlenkového hlediska předstihlo dobu o několik staletí; Formulována představa o nápravě konfliktního světa pomocí 4 základných prostředků - univerzálních knih, univerzálních škol, univerzálního jazyka a jakýmsi sborem moudrých se sídlem v Londýně pečujíc o reformu vzdělání a nápravu lidské společnosti. Měla by být jednání o metodách a prostředcích mocných nastolit definitivní mír. Svět by měl být řízen podle přísného řádu. Kniha objevena náhodou v archivu sirotčince v německém Halle
Kancionál - soubor žalmů a duchovních písní, přes 130 písní
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

What is a healthy blood stress

(Afoophieno, 8. 10. 2018 22:53)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-au-quebec/

Mega

(Student, 15. 6. 2010 18:10)

fakt děkuju jen tak dál :-)

diky

(Lentila, 4. 6. 2009 18:46)

mas to tu dokonaly.....vypisky absolutne nejlepsi.....jsem na gymnaziu a nejviic mi to pomaha....diky