Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.maturitní otázka - Literatura období husitského a polipanského

18. 3. 2009
Literatura období husitského a polipanského
1) Historie
konec 14., začátek 15.století; odpor proti církvi i mravnímu úpadku => všechny společenské vrstvy; církev je nejbohatší, mravně upadá a světsky vládne (arcibiskup byl i kancléřem); podpora kazatelů - snažili se samostatně vymyslet formu nápravy (reformy) => připravovali půdu pro husitské revoluční hnutí; z literatury mizí duchovní lyrika i epika (světec ani rytíř již nejsou hrdinové), mizí drama i světská lyrika - není čas ani místo (myšlenkový prostor)
Satira - velmi častá kritika; traktát - učené pojednání (úvaha) o dobovém problému; kázání - působení mluveným slovem na široké vrstvy lidí; srozumitelná forma - psaná i kázána v češtině
 
2) reformátoři:
Matěj z Janova - psal a kázal latinsky, působil na Univerzitě Karlově; díky latině se moc nerozšířil
Konrád Waldhauser - povolán Karlem IV.; kázal německy i latinsky mezi studenty; prosazoval nápravu shora - vliv na bohaté pražské německé obyvatelstvo
Jan Milič z Kroměříže - český, velmi radikální kazatel; působení na nejširší vrstvy (chudina), v Betlémské kapli pak jeho žáci vytvořili své středisko; chtěl chudou církev - sám šel příkladem
Tomáš Štítný ze Štítného - neměl teologické vzdělání; zchudlý šlechtic - studium v Praze -> vrátil se na svou tvrz a do Prahy dojížděl; psal a kázal česky - pro lid + střední vrstvu šlechty; prosazoval celkovou nápravu společnosti, ale feudální řád viděl neměním; 1. klasik české naučné prózy
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských - o křesťanských ctnostech, praktické rady do života; vztahy ve společnosti hospodář X čeledín; ďábelské pokušení i jak dosáhnout odpuštění
Řeči besední - pro děti; rozmluva dítěte s otcem, poučení o křesťanství
Řečí sváteční a nedělní - texty k svátečnímu besedování, základ pro besedu o biblickém textu
 
3) mistr Jan Hus
vůdčí osobnost, spisovatel, kazatel; narozen asi 1370 v Husinci u Prachatic; 1396 - univerzitní mistr, 1400 - vysvěcen na kněze, poté rektor univerzity; kazatel v Betlémské kapli, vliv na Václava IV. (kutnohorský dekret - 1409, omezení vlivu cizích studentů v pražské univerzitě); nesouhlas s odpustky, kritika církve; 6.7.1415 upálen jako kacíř na koncilu v Kostnici
Díla: a) církevní
O církvi - psáno latinsky
2 základný myšlenky - papež není hlavou všech křesťanů, ale je jím Ježíš Kristus; jestliže papež ani další církevní hodnostáři nežijí podle božských přikázáních, tak je prostý věřící nemusí poslouchat
knížky o svatokupectví - psané česky; Husovo nejbojovnější dílo; kritika prodejnosti církve a podvodné "čachry" - duchoví úřady a zneužití prodeje odpustků
Výklad Viery, Desatera a Páteře (= Otčenáš) - český výklad 3 hlavních modliteb; pro širokou veřejnost; každé přikázání i článek zasadil do soudobého života, kritika kněžstva a kořistnických farářů
Postila - psáno ve vyhnanství na Kozím hrádku; výklad jednotlivých odstavců bible - jednoduché, všem přístupné, osobní zaujetí, živý jazyk; zaměřeno opět proti kněžstvu, poslouchejte jen Krista
b) světská
Dcerka (o poznání cesty pravé k spasení) -pro zbožné panny, jak poznat Boha a jak zmáhat životní těžkosti; praktické rady, jak správně žít
O pravopise českém - zjednodušení diakritiky
Husovy listy - především z vězení z Kostnice; určené všem - kolovaly mezi lidem; patetické, znovu se snaží zformulovat svůj myšlenkový odkaz
 
4) literatura v době husitských bojů
Jistebnický kancionál - soubor duchovních písní (liturgické, příležitostné a bojové písně); dochováno jen 250 stran; př. Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražské
Vavřinec z Březové - Husitská kronika - zachyceny události od 1414-1422; během psaní autor skonal - přerušeno u prostřed věty
Budyšínský rukopis - 3 části - Žaloba Koruny české, Porok Koruny české (porok = pokárání; obě ostré invektivy proti králi Zikmundovi), Hádání Prahy s Kurnou Horou (spor husitské Prahy a katolické Kutné Hory); soubor husitských skladeb - prozaické i veršované
Žižkův vojenský řád - nadčasová nařízení
 
5) pohusitské (polipanské) období
Petr Chelčický - z jižních Čech; pacifista - proti jakémukoliv násilí
díla: O boji duchovním - zaměřeno proti jakýmkoliv bojům i proti husitům; zlo plodí zlo, nepodporovat zlo násilím
O církvi svaté, o trojiem lidu - popírá učení o trojím   lidu - nepochází od boha; člověk je zařazen do společnosti jen dle svých mravů
Sieť viery pravé - kritika soudobé společnosti i církve; smysl státu i státní moci
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář