Jdi na obsah Jdi na menu
 


13.maturitní otázka - Literární moderna ve světové a české literatuře

18. 3. 2009
Literární moderna ve světové a české literatuře
a) 90.léta 19.-počátek 20.století
období politických změn - sjednocování Německa a Itálie
revoluce na východě, počátek 1.světové války
dělení kolonií -> boje o kolonie
moderní umění a moderní směry
nové vynálezy, neduhy kapitalistické společnosti -> silná dělnická hnutí, velké sociální rozdíly
strach z konce století -> soustředí se na vlastní nitro
znaky: odpor k měšťáctví; individualismus a subjektivita (autor není jedním z davu)
b) nové umělecké směry působící proti revoluci a naturalismu -> ty jsou již vyčerpány
impresionismus - snaha zachytit okamžik a jeho jedinečnost
krátké tahy štětcem nebo tečky, pastelové barvy -> jde o pocit
básně - lyrika, silná procítěnost (Sova, Verlain, Šrámek)
malíři - Monet, Manet, Slavíček
symbolismus - inspirace E.A.Poem a jeho básní Havran
zachycení podle nejnápadnějšího znaku skutečnosti - náznaky, dvojsmysly, nic není řečeno přímo
ne vždy jednoznačné, individualizované - dnes nemusíme symbolům správně porozumět
básně - zvukomalba (až hudební) X volný verš (Baudelaire, Rimbaud, Březina)
málo kdy čistý, často spojený s impresionismem
dekadence = úpadek
opovržení a hnus společností, opovrhují i sami sebou (básníci)
umění pro umění - umění je pouze umění, které je dokonalé
silné prožitky ústící v hnus, osamocení, rozpor
ošklivost, rozpak, nuda, skepse, zoufalství, smrt (není vysvobození), okamžiky na rozhraní
básně - opět symboly, neurčitost, citové a hudební zabarvení (formální dokonalost; Wilde, Karásek ze Lvovic)
c) prokletí básníci
Francie (60. – 80. léta 19. stol.)
sex, alkohol, homosexualita, cestování, opium, přátelé
umírali mladí, chtěli provětrat zkostnatělý život, psali o sobě a pro sebe => společnost se s nimi nemazlila a odsoudila je => prokletí
vychází z E. A. Poea a jeho díla Havran, předchůdce = François Villon
Charles Baudelaire - překladatel, kritik, spisovatel (cesty až do Indie, ale vracel se do Francie)
básník ošklivosti; hledání krásy a pravdivosti
dokonalý verš, rytmus i forma X zdechlina, červy, smrt
Květy zla, Malé básně v próze
Arthur Rimbaud - notorický tulák, vztah s Verlainem (ten ho při hádce postřelil), byl zamilovaný i do své nevlastní sestry
tvořil jen do 19 let, básně za svého života nevydával
Opilý koráb – vrstvení asociací, symbolů, stále ještě kontrolováno rozumem (je tam jistá linie)
podobá se jeho životu – nahoru a dolů => chce se vrátit do dětství
jen 2 sbírky – Iluminace, Sezóna v pekle - vydáno Verlainem po Rimbaudově smrti
Paul Verlain – rozmazlený tyran (jedináček postarších rodičů) => ve 14 se rozhodl, že bude mít problémy => pil a psal
pil, mlátil manželku (16), syna, matku postřelil Rimbauda => ve vězení se dal na víru, začal učit a oblíbil si jednoho studenta, ten zemřel a Verlain se vrátil k chlastu
impresionismus i symbolismus, chce působit na všechny smysly (plný melancholie, smutku, hledání a odevzdanosti)
Saturnské básně, Písně podzimní (použito při vylodění v Normandii), Romance beze slov (období jeho krize s Rimbaudem)
Anglie :
Oscar Wilde - dekadence, velký život
vymetač večírků, pořádně si užíval, otevřená homosexualita, když psal, potřeboval
okolo sebe velkou společnost, která ho obdivuje => puritánská Anglie ho odsoudila k vězení a nuceným pracím => umírá v bídě v Paříži
Obraz Doriana Graye - o manipulaci s člověkem
                                               - fyzická krása X lidská nedokonalost
Šťastný princ a jiné pohádky – báseň Slavík a růže
Lady Fuckingham, Vějíř lady Windermerové, Cantervillské strašidlo
d) 1895 otištěn manifest České moderny - Šalda, Machar + podpisy dalších umělců
požadavky na literaturu, individualismus (tvůrčí svoboda) => využití všech uměleckých směrů
reakce na politickou a společenskou situaci, sociální problémy
odmítnutí ruchovců a lumírovců
konec generace májovců a lumírovců – už neví o čem psát
1882 – rozdělení univerzity na českou a německou část
posilování českého jazyka a kultury
politické štěpení – mladočeši X staročeši
nástup vědecké generace – Masaryk, Gebauer,..
Josef Svatopluk Machar - vychází z tendencí realismu => reálný popis zážitků
na slově je pro něj důležitý jeho význam
v básních přichází vystřízlivění, věnuje se intimním věcem – láska, manželství
Tristum Vindobona = Žalozpěvy z Vídně – básně ironické a teskné
žádné politické záležitosti
lidstvo ztrácí víru a naději
Confiteor I-III – osobní lyrická zpověď člověka, nedůvěřivost ke společenským ideálům (kritika měšťanství i falešného vlastenectví)
epika – věnováno (padlým) ženám
Zde by měly kvést růže – veršované povídky o ženách v soudobé společnosti
žena = pasivní bytost s přemírou citů X drsná realita => bolest a zoufalství
Magdalena – veršovaný román o prostitutce Lucy, mladý a bohatý muž Jiří se ji pokusí z toho dostat => v novém prostředí se však necítí dobře, on kandiduje, tak ji využije a odkopne
důraz na špatné postavení žen, politika zasahuje do každodenního života => Lucy je morálně čistší než ostatní lidé okolo ní
Svědomí věků – vývoj etických principů od antiky po současnost
více zamyšlený, převaha reflexivní lyriky, vliv Nietzeho
nejlepší období je podle něj antika = vyjímeční, silní jedinci, negativní vztah ke křesťanství
Antonín Sova – melancholie, dojmy, pocity, krajinomalba, popisy jihočeské krajiny => obraz jeho pocitů a dojmů=> impresionismus, básník podzimu
Květy intimních nálad – pocity ustání ve skepsi a osamocení
Z mého kraje
období symbolismu:
Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy– symbol odkvétajícího sadu => jeho život
symbol plavby => chce plout sám a dojít konce - smrti
Údolí nového království – inspirace z revoluce v Rusku
vidina lepšího světa => zjistí, že to není to pravé a vrací se zpět k zemi
má velice dobře vypracovanou techniku, mistr okamžiku a detailu, není tak hrubá jako Machar
Otokar Březina – vl. jménem Václav Jebavý
původně učitel – studenty neměl rád => studium klášterní knihovny – Nová Říše na Jindřichohradecku => mystika, duchovno, sám se izoluje
velký symbolista, lyrika, bezvýchodná melancholie až nihilismus, teskné, smutné, tragické
Tajemné dálky – báseň Moje matka – přirovnání ke kajícnici
chudá, zničená => upíná se k Bohu (nic mu nevyčítá, je to její osud)
teskné básně bez optimismu
Svítání na západě – z utrpení nás vysvobodí smrt => přijdeme do ideálního mystického světa
opět teskné básně
oslava stavitelů chrámu – básníci, umělci, myslitelé, duchovní => budují dokonalejší chrám příštího světa
Ruce – jeho vrchol, kniha esejí
sbratření => ideální svět může být i před smrtí
Karel Hlaváček - výtvarný i literární umělec (od dekadence k symbolismu)
zemřel brzy (24) na TBC
Pozdě k ránu – smutné nálady z konce století
                        - hudební, rytmické a pravidelné verše
                        - svět je nedefinovaný, vše se rozplývá, barvy přechází v odstíny
Mstivá kantiléna – 12 balad o povstání nizozemských gézů proti španělské nadvládě v 17. století
vrchol českého symbolismu
Žalmy– poslední, nedopsaná sbírka
                       
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:))

(Anna, 30. 11. 2018 0:02)

Ahoj! Tohle je paráda ! Suprově se to čte

:)

(petr, 8. 10. 2011 11:21)

díky za tyto stránky