Jdi na obsah Jdi na menu
 


12.maturitní otázka - Česká realistická, historická venkovská próza

18. 3. 2009
Česká realistická, historická venkovská próza
taky v 2.pol 19.století
a) přelom - prvky realismu i romantismu
Božena Němcová
Babička - rok na vsi- realistické - prostředí, tradice, práce; romantické - vztah vrchnosti a obyčejných lidí - není realistické, aby se řídila je poslouchala a řídila se jejich radami; Babička - ideální
Příběh popisuje život na Starém bělidle, kde babička strávila poslední léta u své dcery, zetě a mezi svými vnoučaty. Babička - venkovská žena, je studnicí lidové moudrosti, a zastává velké množství lidových zvyklostí a tradic. Její chápání světa zcela odlišné od prostředí, přesto však její rada, úsudek i chování si podmaňuje celé okolí.
2 části: První - příjezd a život babičky. Druhá - přírodní dění během ročních období a život v jednotlivých fázích roku
Národomístné studie - realistické - Obrazy z okolí domažlického - seriál cestopisných a národopisných článků v Květech. Popisuje lidový svět Chodska a jeho tradiční kulturu
Národní báchorky a pověsti - soubor různých žánrů lidové slovesnosti (fantastické i humorné pohádky, pověsti, legendy)
Slovenské pohádky a pověsti - snaha zachytit podobu pohádek tak, aby respektovala lidovou předlohu.
Karel Havlíček Borovský
Tyrolské elegie - hrdina (sám Havlíček) vypráví měsíčku příběh svého odloučení od domova, tedy zatčení a vlastní deportaci policií do Brixenu
Král Lávra - satira, v níž vystupuje zesměšněný panovník. Předobrazem irská pověst o králi s oslíma ušima, jež byla přenesena do českého prostředí. Havlíček se vysmívá hlouposti korunovaných hlav a omezenosti absolutismu.
král Lávra není zlý, ale má divní zvyk - stříhat a holit se nechává jen jednou do roka a holiče nechá ihned popravit. Za mladého Kukulína prosí o milost jeho matka -> Kukulín se stává dvorním královým holičem za přislíbení nevyzrazení tajemství -> vyzradí jej vrbě, protože ho tíží -> vrba ho řekne všem.
Křest svatého Vladimíra - nedokončená skladba; námět z Nestorova rukopisu. Celý příběh vypráví fiktivní vypravěč.
Konflikt pohanského boha Peruna s carem Vladimírem. Bůh Perun slouží ruskému caru Vladimírovi. Car chce ušetřit na slavnostní dělostřelbě při oslavě svého svátku pomocí Perunovým zahřměním. Ten ale vulgárně odmítá poslušnost -> zatčen a odsouzen k smrti utopením v Dněpru -> problém - nutnost boha pro udržení lidu v poslušnosti -> vypsán konkurz na nového boha, hledání "církve nejcírkvovější" -> O místo se uchází papež, kardinál, jezuité a další nekatolické církve
Epigramy - krátké básnické satirické útvary mající 2 části - expozici a pointu
b) odvíjí se 2 směry
1) venkovská - autoři pocházeli z venkova, venkov čitelnější, tradiční vztahy narušovány penězi
Karolína Světlá
Vesnický román - románový příběh o nešťastném manželství Antoše Jírovce, jenž přišel o statek jako čeledín a oženil se s ovdovělou rychtářkou
Kříž u potoka - o prokletí, mravním konfliktu a síle lásky, jež osvobozuje člověka od neovladatelných vášní
mladá vzdělaná dívka Eva se dozvídá tragickou historii vztahující se ke kapličce nedaleko mlýna. Rod Poteckých jest proklet - každé manželství je nešťastné. Eva si bere Štěpána z rodu Poteckých - ten po svatbě začíná pít a o rodinu se nestará. Naopak jeho svobodný bratr se k rodině chová dobře. Po vyvrcholení jednoho konfliktu mezi Štěpánem a Evou, Eva zraněna -> zlom v chování i myšlení Štěpána. Dochází ke smíření a po čase ze Štěpána se stává vážný občan. Prokletí překonáno, mravní síla Evy jej nadobro zažehnalo
Karel Václav Rais
Výminkáři - kniha povídek o konfliktech staré generace s jejich podnikatelsky bezohlednými dětmi. Hrdinové starci jevící se jako největší překážka v hromadění zisku mladých
Kalibův zločin - román s naturalisticko-psychologickými momenty; prapůvod ve zprávě v tisku. Vojta Kaliba, majitel pěkného hospodářství, si bere za ženu mladou Karlu (ta ve vztahu nedobrovolně). Karla Vojtu klame. Ten když zjistí, že Karla již patří jinému a má s dotyčným dítě, ji zabije. Sám pak taky umírá.
Západ - románová kronika ze sklonku života faráře Kalouse. Autor vykresluje do detailů život na Hlineckém venkově; román soustředěn na duševní svět Kalouse
Zapadlí vlastenci - obraz ze sklonku obrození v podhorském kraji; Vystihuje zásluhy vlasteneckých kantorů a lidových kněží na tvorbě národního uvědomění v nejodlehlejších částech naší země. Hrdina - nedostudovaný učitelský mládenec Karel Čermák, jenž našel svůj nový domov i práci v zapadlé horské osadě
O ztraceném ševci - dvoudílní román líčící národnostní a sociální poměry v Podkrkonoší na konci 19.století
Pantáta Bezoušek - povídka, děj v Praze; Venkovský sedlák Bezoušek přijíždí za svým synem do Prahy, jenž má advokátní praxi; konfrontace 2 světů
co kritizují - rozvoj tržního systému deformuje lidi; generační spory se mění ve spory peněžní; ztrácejí se staré formy žití
2) historická
Alois Jirásek
A) Doba mýtů a pověstí - Staré pověsti české - soubor pověstí z dávných dob
B) Husitské období
Mezi proudy - triologie zachycující vznik husitského hnutí. Seznámení se společenskou i morální podstatou reformního církevního hnutí; král Václav IV. vylíčen jako král lidový a demokratický
Z Čech až na konec světa - povídka vyprávějící o pouti krále Jiřího z Poděbrad do západoevropských zemí. Na základě dobového cestopisu Václava Šaška z Bířkova
C) Období baroka
Temno - Román o době pobělohorské; Zavádí nás do 20.let 18.století - jezuité se snažili vymítit poslední zbytky kacířství, sledován osud tajných nekatolíků (ty pro uchování víry jejich otců utíkají za hranice). Např. Antonín Koniáš - odpůrce evangelíků, proslulý ničitel nekatolických knih; Román končí velkolepou scénou svatořečení Jana Nepomuckého
Psohlavci - vykresluje chodský venkov a život na něm, plastický obraz selské vzpoury na Chodsku.
D) Období rokoka a osvícení
Poklad - příběh z konce 18.století odehrávající se na hradě Potštejn.
E) Národní obrození
F.L.Věk - pantalogie vyličující národní obrození a jeho počátky. Hlavní postava - filosof František Ladislav Věk (vzor skutečný F.L.Hek). V Praze popisuje rušení klášterů výnosem císaře, zrod 1.českého divadla, vznik obrozeneckého procesu, korunovaci krále.
F) Drama
Lucerna - pohádková hra navazující na Tylovy báchorky. Vypráví příběh mladé kněžny , kterou musí hrdý mlynář doprovodit jako světlonoš do lesního zámečku. Hraběnce se mlynář zalíbí, nabízí mu moc i bohatství - ten však odmítá a zachovává věrnost své Haničce. Nakonec zmaří i úklady chystané proti věkovité lípě.
Zikmund Winter
Rakovnické obrázky - soubor povídek
Rozina Sebranec - povídka; příklad Wintrova povahokresebného umění
Mistr Kampanus - Děj v době předbělohorské a bělohorské; Seznamujeme se s rozlehlým obrazem života Prahy a pražské university; Posta rektora a básníka Kampana Vodňanského spojuje osudové historické události - nástup rekatolizace, bělohorskou bitvu či staroměstské popravy. Sledujeme i lehkomyslní život studentů.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář